Khóa Học Đồ Uống Nóng

  • Tổng học viên 3
  • Cập nhật 11/01/2022

Các bài của khóa học

9 Bài Học

Khóa Học Đồ Uống Nóng

Bài 1: Trà Quế Hoa Hồng00:03:14
Bài 2: Trà Cam Quế00:03:01
Bài 3: Chanh Gừng Long Nhãn Táo Đỏ00:03:04
Bài 4: Trà Tây Bắc00:04:09
Bài 5: Sữa Tươi Long Nhãn Táo Đỏ00:01:47
Bài 6: Cà Phê Trứng00:07:57
Bài 7: Matcha Latte00:02:29
Bài 8: Sữa Tươi Khoai Môn Cốt Dừa00:03:29
Bài 9: Hồng Đào Táo Đỏ00:03:47

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

10012022 Đồ Uống Nóng
499,000