Khóa pha chế – Cà phê máy chuyên nghiệp

  • Tổng học viên 3
  • Cập nhật 16/12/2021

Các bài của khóa học

26 Bài Học

Khoá học cà phê máy chuyên nghiệp

Phần 1: Giới thiệu khoá học00:01:09
Phần 2: Giới thiệu về máy pha cà phê00:04:49
Phần 3: Giới thiệu phụ kiện đi theo cà phê máy00:01:46
Phần 4: Kỹ thuật chiết suất Espresso00:04:11
Phần 5: Ý nghĩa của Espresso00:00:47
Phần 6: Cách phục vụ Espresso00:01:39
Phần 7: Ứng dụng của cà phê máy00:05:01
Phần 8: Món Bạc Xỉu00:06:23
Phần 9: Món Americano00:04:15
Phần 10: Nguyên lý đánh sữa 100:04:03
Phần 11: Nguyên lý đánh sữa 200:12:46
Phần 12: Món Capuchino cơ bản00:06:33
Phần 13: Món Capuchino hiện đại00:05:00
Phần 14: Món Latte00:02:34
Phần 15: Cà phê Mocha00:08:16
Phần 16: Caramel Freeze00:06:02
Phần 17: Chia sẻ kinh nghiệm mở quán cà phê00:02:50
Phần 18: Cà Phê Kem (Bổ sung)00:03:21
Phần 19: Cách Làm Kem Trứng00:06:40
Phần 20: Cà Phê Trứng (Kem Bột Trứng)00:02:33
Phần 21: Cà Phê Lúa Mạch00:03:42
Phần 22: Cà Phê Hạt Dẻ Đá Xay00:03:01
Phần 23: Cà Phê Chanh00:03:19
Phần 24: Cà Phê Dưa Hấu00:02:41
Phần 25: Cà Phê Đậu Xanh00:03:22
Phần 26: Cà Phê Cam00:02:00

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học Cà Phê Máy 16 12 2021
999,000