Khóa pha chế – Cà phê máy chuyên nghiệp

  • bởi quanly
  • Cấp độ khóa học: Toàn Bộ
  • Tổng học viên 0
  • Cập nhật 24/11/2021

Các bài của khóa học

17 Bài Học

Khoá học cà phê máy chuyên nghiệp

Phần 1: Giới thiệu khoá học00:01:09
Phần 2: Giới thiệu về máy pha cà phê00:04:49
Phần 3: Giới thiệu phụ kiện đi theo cà phê máy00:01:46
Phần 4: Kỹ thuật chiết suất Espresso00:04:11
Phần 5: Ý nghĩa của Espresso00:00:47
Phần 6: Cách phục vụ Espresso00:01:39
Phần 7: Ứng dụng của cà phê máy00:05:01
Phần 8: Món Bạc Xỉu00:06:23
Phần 9: Món Americano00:04:15
Phần 10: Nguyên lý đánh sữa 100:04:03
Phần 11: Nguyên lý đánh sữa 200:12:46
Phần 12: Món Capuchino cơ bản00:06:33
Phần 13: Món Capuchino hiện đại00:05:00
Phần 14: Món Latte00:02:34
Phần 15: Cà phê Mocha00:08:16
Phần 16: Caramel Freeze00:06:02
Phần 17: Chia sẻ kinh nghiệm mở quán cà phê00:02:50

Mô tả


Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

9 Các khóa học

6 các học viên

Z2959507072441 Dd693c67191d3682b634b1b3578c2928
900,000