Khóa pha chế – Cà phê phin

  • bởi quanly
  • Cấp độ khóa học: Toàn Bộ
  • Tổng học viên 0
  • Cập nhật 24/11/2021

Các bài của khóa học

11 Bài Học

Khoá học Cà phê phin

Phần 1: Giới thiệu00:00:33
Phần 2: Chuẩn bị cà phê phin00:01:12
Phần 3: Phân loại cà phê tẩm và mộc00:01:46
Phần 4: Bột cà phê – máy xay cà phê00:00:41
Phần 5: Lựa chọn gu cà phê00:01:10
Phần 6: Lưu ý khi phối hợp trộn cà phê00:00:55
Phần 7: Bảo quản cà phê phin00:01:09
Phần 8: Cách pha cà phê đen & cà phê sữa00:07:34
Phần 9: Cốt dừa cà phê00:04:53
Phần 10: Cà phê trứng00:05:36
Phần 11: Kết thúc00:02:40

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

9 Các khóa học

6 các học viên

Z2959507077379 2553079595b2a720eedaae49af67800f
999,000