Khóa pha chế – Cà phê phin

  • Tổng học viên 7
  • Cập nhật 04/01/2022

Các bài của khóa học

25 Bài Học

Khoá học Cà phê phin

Phần 1: Giới thiệu00:00:33
Phần 2: Chuẩn bị cà phê phin00:01:12
Phần 3: Phân loại cà phê tẩm và mộc00:01:46
Phần 4: Bột cà phê – máy xay cà phê00:00:41
Phần 5: Lựa chọn gu cà phê00:01:10
Phần 6: Lưu ý khi phối hợp trộn cà phê00:00:55
Bổ Sung: Hướng Dẫn Cách Ủ Phin00:12:06
Phần 7: Bảo quản cà phê phin00:01:09
Phần 8: Cách pha cà phê đen & cà phê sữa00:07:34
Phần 9: Cốt dừa cà phê00:04:53
Phần 10: Cà phê trứng00:05:36
Phần 11: Kết thúc Chương Thứ Nhất00:02:40
Phần 12: Cách Làm Milk Foam – Món Phindi00:02:19
Phần 13: Phindi Kem Sữa00:02:30
Phần 14: Phindi Choco00:02:10
Phần 15: Phindi Hạnh Nhân00:02:54
Phần 16: Cách Làm Kem Trứng00:06:40
Phần 17: Cà Phê Trứng (Kem Bột Trứng)00:02:33
Phần 18: Cà Phê Lúa Mạch00:03:42
Phần 19: Cà Phê Hạt Dẻ Đá Xay00:03:01
Phần 20: Cà Phê Chanh00:03:19
Phần 21: Cà Phê Dưa Hấu00:02:41
Phần 22: Cà Phê Đậu Xanh00:03:22
Phần 23: Cà Phê Cam00:02:00
Bổ Sung: Hướng Dẫn Cách Ủ Phin00:12:06

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học Cà Phê Phin Việt 16 12 2021
999,000