Khóa pha chế – Đồ đá xay và ứng dụng

  • Tổng học viên 5
  • Cập nhật 16/12/2021

Các bài của khóa học

16 Bài Học

Khoá học Đồ Đá Xay

Phần 1: Giới thiệu00:00:47
Phần 2: Cách làm bình xịt kem00:03:12
Phần 3: Matcha đá xay00:05:33
Phần 4: Chanh tuyết00:04:09
Phần 5: Berry Gum đá xay00:03:32
Phần 6: Rừng nhiệt đới đá xay00:03:59
Phần 7: Dâu chanh vàng đá xay00:04:43
Phần 8: Dưa lưới đá xay00:03:44
Phần 9: Cookies and cream đá xay00:04:00
Phần 10: Chanh Leo Tuyết00:04:20
Phần 11: Xoài Đào Đá Xay00:03:46
Phần 12: Việt Quất Đá Xay00:03:01
Phần 13: Táo Xanh Bạc Hà00:03:34
Phần 14: Socola Chuối Đá Xay00:03:29
Phần 15: Cốm Cốt Dừa Đá Xay00:03:15
Phần 16: Cà Phê Hạt Dẻ Đá Xay00:03:01

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học Đồ Uống Đá Xay 16 12 2021
599,000