Khóa pha chế – Đồ đá xay và ứng dụng

  • bởi quanly
  • Cấp độ khóa học: Toàn Bộ
  • Tổng học viên 0
  • Cập nhật 24/11/2021

Các bài của khóa học

9 Bài Học

Khoá học Đồ Đá Xay

Phần 1: Giới thiệu00:00:47
Phần 2: Cách làm bình xịt kem00:03:12
Phần 3: Matcha đá xay00:05:33
Phần 4: Chanh tuyết00:04:09
Phần 5: Berry Gum đá xay00:03:32
Phần 6: Rừng nhiệt đới đá xay00:03:59
Phần 7: Dâu chanh vàng đá xay00:04:43
Phần 8: Dưa lưới đá xay00:03:44
Phần 9: Cookies and cream đá xay00:04:00

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

9 Các khóa học

5 các học viên

Z2959507097766 81152e44064aad9e08c92d117c6eb5cf
599,000