Khóa pha chế – Sinh tố

  • bởi quanly
  • Cấp độ khóa học: Toàn Bộ
  • Tổng học viên 0
  • Cập nhật 24/11/2021

Các bài của khóa học

7 Bài Học

Khoá pha chế Sinh tố

Phần 1: Giới thiệu khoá học00:00:44
Phần 2: Sinh tố Xoài Sả00:03:46
Phần 3: Sinh tố Na00:02:51
Phần 4: Sinh tố Chuối Bơ Đậu Phộng00:03:35
Phần 5: Cốt Dừa Xoài Tuyết00:03:24
Phần 6: Sinh tố Xoài Chuối00:02:41
Phần 7: Bơ Cốt Dừa00:02:47

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

9 Các khóa học

5 các học viên

Z2959507097784 0a1728ef05ffdfdca3ee71c852eba1d5
499,000