Khóa pha chế – Sinh tố

  • Tổng học viên 10
  • Cập nhật 16/12/2021

Các bài của khóa học

12 Bài Học

Khoá pha chế Sinh tố

Phần 1: Giới thiệu khoá học00:00:44
Phần 2: Sinh tố Xoài Sả00:03:46
Phần 3: Sinh tố Na00:02:51
Phần 4: Sinh tố Chuối Bơ Đậu Phộng00:03:35
Phần 5: Cốt Dừa Xoài Tuyết00:03:24
Phần 6: Sinh tố Xoài Chuối00:02:41
Phần 7: Bơ Cốt Dừa00:02:47
Phần 8: Sinh tố Thanh Long Chuối00:04:13
Phần 9: Sinh Tố Sapoche (Hồng Xiêm)00:03:09
Phần 10: Sinh tố Na Xoài00:03:01
Phần 11: Sinh Tố Đong Đầy00:02:49
Phần 12: Bơ Đậu Phộng Sầu Riêng00:03:36

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học Đồ Uống Sinh Tố 16 12 2021
499,000