Khóa pha chế – Soda

  • Tổng học viên 4
  • Cập nhật 16/12/2021

Các bài của khóa học

12 Bài Học

Khoá học Soda

Phần 1: Giới thiệu khoá học00:03:36
Phần 2: Soda Việt Quất00:02:43
Phần 3: Soda Mojito00:03:17
Phần 4: Soda Chanh Dây00:02:26
Phần 5: Soda Vải Hoa Hồng00:01:57
Phần 6: Soda Dưa Lưới00:02:02
Phần 7: Soda Táo Gừng00:02:23
Phần 8: Soda Táo Bạc Hà00:02:43
Phần 9: Soda Dừa Lá nếp00:02:13
Phần 10: Soda Lá Nếp Leo Dây00:02:10
Phần 11: Soda Blue In Litchi00:02:40
Phần 12: Soda Dưa Hoàng Kim00:03:21

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học Đồ Uống Soda 16 12 2021
499,000