Khóa pha chế tổng hợp

  • Thời lượng 2h 30m 46s
  • Tổng học viên 5
  • Cập nhật 18/12/2021

Giới thiệu về khóa học

Khoá học bao gồm: 200 phút video 35 bài giảng Hỗ trợ điện thoại, máy tính bảng và desktop

Các bài của khóa học

81 Bài Học2h 30m 46s

Chủ đề 1: Trà sữa – Thạch topping

Phần 1: Giới thiệu Topping và Trà sữa00:00:46
Phần 2: Thạch bắp00:05:39
Phần 3: Kem cheese00:03:26
Phần 4: Thạch rau câu00:03:22
Phần 5: Thạch sương sáo00:02:57
Phần 6: Thạch Pudding00:02:07
Phần 7: Ủ cốt trà sữa00:04:16
Phần 8: Món – Trà sữa bạc hà00:02:28
Phần 9: Món – Trà sữa nướng00:01:51
Phần 10: Trà sữa dưa lưới00:01:42
Phần 11: Trà sữa kem cheese00:02:03

Chủ đề 2: Trà trái cây

Chủ đề 3: Sinh tố

Chủ đề 4: Nước ép

Chủ đề 5: Đá xay

Chủ đề 6: Soda

Chủ đề 7: Cà phê phin

Chủ đề 8: Cà phê máy

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học KhÓa TỔng HỢp 18 12 2021
3,990,000