Khóa pha chế – Trà sữa và cách làm topping

  • bởi quanly
  • Cấp độ khóa học: Toàn Bộ
  • Tổng học viên 0
  • Cập nhật 24/11/2021

Các bài của khóa học

11 Bài Học

Trà sữa và Thạch Topping

Phần 1: Giới thiệu khóa học00:00:47
Phần 2: Thạch bắp00:05:39
Phần 3: Kem Cheese00:03:26
Phần 4: Thạch rau câu00:03:32
Phần 5: Thạch sương sáo00:02:57
Phần 6: Thạch Pudding00:02:07
Phần 7: Ủ cốt trà sữa00:04:16
Phần 8: Trà sữa bạc hà00:02:28
Phần 9: Trà sữa nướng00:01:51
Phần 10: Trà sữa dưa lưới00:01:42
Phần 11: Trà sữa kem cheese00:02:03

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

9 Các khóa học

6 các học viên

Z2959507116540 222e7978554918ecd7ca87c210e4b2aa
1,199,000