Khóa pha chế – Trà sữa và cách làm topping

  • Tổng học viên 7
  • Cập nhật 22/12/2021

Các bài của khóa học

24 Bài Học

Trà sữa và Thạch Topping

Phần 1: Giới thiệu khóa học00:00:47
Phần 2: Thạch bắp00:05:39
Phần 3: Kem Cheese00:03:26
Phần 4: Thạch rau câu00:03:32
Phần 5: Thạch sương sáo00:02:57
Phần 6: Thạch Pudding00:02:07
Phần 7: Ủ cốt trà sữa00:04:16
Phần 8: Trà sữa bạc hà00:02:28
Phần 9: Trà sữa nướng00:01:51
Phần 10: Trà sữa dưa lưới00:01:42
Phần 11: Trà sữa kem cheese00:02:03
Phần 12: Matcha Cream00:5:11
Phần 13: Trà Sữa Đảo Dừa00:04:36
Phần 14: Oreo Milk Tea00:04:34
Phần 15: Socola Milk Foam00:02:06
Phần 16: Oreo Cookies00:04:06
Phần 17: Cách Làm Kem Trứng00:06:40
Phần 18: Hồng Trà Kem Trứng00:02:10
Phần 19: Socola Dừa Kem Trứng00:04:40
Phần 20: Khoai Môn Kem Trứng00:04:06
Phần 21: Lục Trà Sữa00:05:27
Phần 22: Sữa Tươi Long Nhãn Táo Đỏ00:03:09
Phần 23: Ủ Trà Ô Long00:03:00
Phần 24: Trà Sen Vàng00:02:34

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học Trà Sữa Topping 16 12 2021
999,000