Khóa pha chế – Trà trái cây

  • Tổng học viên 8
  • Cập nhật 16/12/2021

Các bài của khóa học

16 Bài Học

Khóa pha chế Trà trái cây

Phần 1: Giới thiệu khóa học00:03:21
Phần 2: Trà dưa hấu vải00:04:27
Phần 3 : Trà Đào Cam Sả00:04:10
Phần 4: Trà Táo Bạc Hà00:02:49
Phần 5: Trà Ổi Hồng00:03:03
Phần 7: Trà Thanh Long Lê Lô Quất00:03:07
Phần 8: Trà Dâu Tây Chanh Vàng00:02:34
Phần 9: Trà Dưa Lưới00:02:26
Phần 10: Hoa Hồng Chanh Sả00:02:53
Phần 11: Trà Dưa Hấu Gạo Rang00:4:17
Phần 12: Trà Dâu Chuối00:3:40
Phần 13: Trà Quả Mọng00:3:00
Phần 14: Trà Thạch Đào00:03:55
Phần 15: Trà Lê Lô Quất00:02:57
Phần 16: Trà Dâu Tây Xoài Chanh Vàng00:03:12
Phần 17: Trà Cam Vàng Dưa Lưới00:02:57

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

11 Các khóa học

67 các học viên

Bìa Chuyên đề Khóa Học Trà Trái Cây 16 12 2021
699,000