Khóa pha chế – Trà trái cây

  • bởi quanly
  • Cấp độ khóa học: Toàn Bộ
  • Tổng học viên 0
  • Cập nhật 24/11/2021

Các bài của khóa học

9 Bài Học

Khóa pha chế Trà trái cây

Phần 1: Giới thiệu khóa học00:03:21
Phần 2: Trà dưa hấu vải00:04:27
Phần 3 : Trà Đào Cam Sả00:04:10
Phần 4: Trà Táo Bạc Hà00:02:49
Phần 5: Trà Ổi Hồng00:03:03
Phần 7: Trà Thanh Long Lê Lô Quất00:03:07
Phần 8: Trà Dâu Tây Chanh Vàng00:02:34
Phần 9: Trà Dưa Lưới00:02:26
Phần 10: Hoa Hồng Chanh Sả00:02:53

Về người hướng dẫn

0 (0 xếp hạng)

9 Các khóa học

5 các học viên

Z2959507106510 E68a29b891f7a4bbae8b143690d5c527
699,000